Презентація Досвіду Роботи Завідувача Днз

Презентація Досвіду Роботи Завідувача Днз.rar
Закачек 2580
Средняя скорость 9637 Kb/s
Скачать

Презентація Досвіду Роботи Завідувача Днз

Питанням безпеки в навчальних закладах приділяють особливо велику увагу, і дошкільний заклад, досвід якого викладений в статті, не є виключенням. Матеріал презентації був представлений на міському семінарі, і стане в нагоді завідуючим та вихователям – методистам.

Добрий день, шановні колеги. Питанням безпеки всі приділяють велику увагу, наш сад не є виключенням. Я хочу поділитися нашим досвідом

Уся запланована нами робота проводиться за трьома напрямками:

 • Робота з педагогами (Робота з педагогами будується на вивченні нормативно-правових документів, локальних актів, наказів по установі, інструкцій з техніки безпеки, посадових інструкцій та забезпеченні контролю за виконанням цих інструкцій,методичні рекомендації);
 • Робота з батьками (Робота з батьками носить профілактичну спрямованість і може здійснюватися у вигляді консультацій, проектної діяльності відповідно до реалізації розділу програми з ОБЖ, наочна агітація);
 • Робота з дітьми (Робота з дітьми включає в себе формування у дітей уявлень про небезпечні та шкідливі фактори, надзвичайні ситуаціяї та виховання навичок адекватної поведінки в різних неординарних ситуаціях).

При організації роботи з ОБЖД ми дотримуємось наступних принципів:

 • Принцип системності (робота з безпеки життєдіяльності проводиться систематично протягом року відповідно до віку і можливостей дітей)
 • Принцип інтеграції (тему безпеки варто інтегрувати з іншими, пропонувати дітям застосовувати свої знання правил безпеки у різних видах діяльності: образотворчій, театралізованій, ігровій, фізичній трудовій)
 • Принцип взаємодій з сім’єю (безпека дитини – спільне завдання педагогів та батьків. Батьки повинні стати активними учасниками формування у дітей позитивного, безпечного досвіду життєдіяльності)
 • Принцип урахування умов проживання (від умов проживання залежить і розуміння дітей джерела небезпеки).

Формування основ ОБЖД ми проводимо протягом року через:

 • Місячник, який підпорядкований одній темі «Увага! Діти на дорозі», проводиться 1 раз на рік – проходить як всеукраїнський конкурс – огляд.) Його головне завдання – не допустити дорожньо–транспортних пригод за участю дітей, а також навчити юних учасників руху правилам поведінки на дорозі.
 • Місячник безпеки. Мета «місячника» – поліпшення якості навчально-виховної роботи та удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників з питань захисту і дій в умовах НС.
 • Тиждень безпеки проводиться 2 рази на рік (квітень, червень) Мета: поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків.
 • 28 квітня — Всесвітній день охорони праці. Мета — привертати увагу всієї світової громадськості до невирішених проблем охорони праці, а також просувати культуру праці в усі сфери діяльності людини.
 • Заняття з ОБЖД проводяться 1 раз на тиждень (у нас в садку — п’ятниця). Заняття проводяться у формі живої бесіди з використанням наочності. Діти розглядають і аналізують різні життєві ситуації, якщо можливо, програють їх у реальній обстановці;

Аби досягти найкращих результатів, ми здійснюємо формування у дітей основ безпечної поведінки повсякденно. Через міні – заняття, дидактичні ігри, експерементування, бесіди, рухливі ігри, спостереження, розваги. «Хвилинки — безпеки» — це короткочасні вправи з безпеки (1-2 хвилини), яке проводиться педагогом безпосередньо перед тим, як діти підуть додому.

При організації роботи з ОБЖД ми опираємося на такі блоки:

І — Інструктивно – регламентуючий.

З чого починається методичний блок? Зі складання плану заходів. Він включає в себе такі розділи.

— Видання наказу про проведення заходу;

— організація дінамічной (творчої групи);

— проведеня інструктажів по ОБЖД;

— виставки диактичної , художньої літератури;

— наочна агітація для батьків.

— Розробка консультацій, рекомендацій;

— Виставка наочних посібників з питань ОБЖД;

Презентация была опубликована 3 года назад пользователемИнна Янышева

Похожие презентации

Презентация на тему: » Стецюк С.О., завідувач ДНЗ 5 «Ромашка» м.Костопіль 2015.» — Транскрипт:

1 Стецюк С.О., завідувач ДНЗ 5 «Ромашка» м.Костопіль 2015

4 Базовий компонент розвитку дітей дошкільного віку У Базовому компоненті розвитку дітей дошкільного віку чітко вказано: «Зміст освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планеты Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природы, причинно-наслідкові связки у природному довкіллі та взаємозвязок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природы. Ціннісне ставлення дитини до природы виявляється у її природодоцільній поведінці: выражение ставлення до рослин і тварин, готовність включались у практична діяльність, що повязана з природою, дотримування правил природокористування».

5 Еколого-розвивальне середовище та його складові Еколого — розвивальне середовище в широкому розумінні – це єдність природного, предметного,соціального та середовища внутрішнього «Я». Воно забезпечує набуття дитиною досвіду контакту з природнім оточенням та спілкуванням з дорослими (педагогами, батьками).

6 Ознайомлення дітей з природою та виховання відповідального ставлення до неї сами в дошкільному віці має величезне значення і є невід’ємною складовою освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Навчити помічати красу довкілля, гармонійно співіснувати з природою та раціонально використовувати її багатства — ось пріоритетні завдання екологічного виховання дошкільників. Чітко усвідомивши в дошкільному дитинстві відповідальність за природу як живий організм, у майбутньому дитина відчуватиме невід’ємну потребу діяти за-ради збереження та відновлення її багатств.

8 Пункт 1 Пункт 2 Вложенный пункт 1 Вложенный пункт 2 Вложенный пункт 3 Пункт 3 Вложенный пункт 1 Вложенный пункт 2 Вложенный пункт 3

10 Акваріум — складов куточка природы у кожній віковій групі.

12 Цікаво спостерігати за живыми мешканцеми природы

13 На території дошкільного навчального закладу для кожної групи відокремлено групові майданчики, які озеленюють декоративными деревами (клен гостролистий, каштан, ясень, липа, тополя, береза, дуб, сосна, ялина, смерека, модрина, верба, горобина) та кущами (спірея, жасмин, блузок, калина тощо). На таких ділянках з дітьми організовують ігри, спостереження, займаються різними цікавими справами. Належно сотворение дорослими природно розвивальне середовище не лише забезпечує умови для організованої життєдіяльності старших дошкільників, а й спонукатиме їх до самостійного активного пізнання навколишнього світу.

20 Форми освітньої роботи з екологічного виховання дітей дошкільного віку: організована діяльність екологічно — природничого спрямування; екскурсія та прогулянка у природу – до лісу, водойми, парку, скверу, луки; до зоопарку, ботанічного саду; на сільсько-господарські об’єкти – до саду, городу; на поле, ферму; трудова діяльність; природоохоронні акції тощо.

21 Екологічний проект » Знай, люби, бережи! » Проект освітньо — виховної роботи з дітьми дошкільного віку з екологічного виховання Автор проекту: Кльоп Тетяна Олександрівна, вихователь Костопільського ДНЗ 5Ромашка Учасники проекту:діти, вихователі, батьки. Мета проекту: Розвиток пізнавальних навичок дітей, формування уявлень, джерелом яких є природний та предметний світ, різні види діяльності; створення умов для глубокого ознайомлення дошкільників з довкіллям.

22 Завдання проекту: 1. Освітні Збагачувати знання про природне довкілля як цілісний організм, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, птахи, люди. Давати якнайбільше прикладів змін у поведінці тварин відповідно до стану погоди, пори року, місце перебування (природного чи насильницького). Моделювати способы доцільного природокористування. 2. Розвивальні Збагачувати враження, стимулювати бажання доцільно поводитися в природі, проявляти доступні формы турботи про природні об’єкти. 3.Соціалізуючі Спонукати до спілкування, обміну досвідом, думками щодо реалізації проекту. Вправляти в умінні працювати у группах, узгоджувати реалізацію ідей. 4. Виховні Фіксувати увагу дошкільників на красі природы, заохочувати до емоційного відгуку. Виховання потреби у спілкуванні з природою.

23 Актуальність проекту Екологічні знання мають бути усвідомлені дитиною і зорієнтовані на певну дію. Діти дошкільного віку ще не володіють уміннями та новичками взаємодії з природою, проте сами в цей віковий період інтенсивно накопичуються зразки поведінки. Тому дорослі, організовуючи процес розвитку, виховання і навчання, мають формувати в дітей звичну екологічно доцільну поведінку. Прогнозований результат: підвищити пізнавальну активність дошкільників, цей проект дозволить навчити дітей самостійно встановлювати найпростіші зв’язки між живою та неживою природою. Результатом роботи з дітьми є сформованість певних екологічних знань, правил поведінки у природі.

24 Проект в дії Розвага Юні любителі природы

31 Виставка фоторобіт Я — частника природы

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АТЕСТАЦІЇ У ДНЗ №91. З досвіду роботи завідуючої

Презентація по слайдам:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД САДОК – ЯСЛА № 91 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЛІСОВА КАЗКА» У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МАКРОПРОЕКТУ:

ЗАВІДУЮЧА ДНЗ № 91 СТЕПАНЧЕНКО ГАННА ЮРІЇВНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД САДОК – ЯСЛА № 91 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЛІСОВА КАЗКА» З досвіду роботи завідуючої ДНЗ № 91 Г.Ю. Степанченко м. Краматорськ-2010

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ – комплексна перевірка, що здійснюється спеціальною атестаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації педагога, що дає змогу претендувати на присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня. (Педагогічний енциклопедичний словник)

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ” (ст.54) ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ” (ст.30) ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ ЛИСТИ МОНУ: -№ 1/9-482 від 04.11.2002 “Щодо окремих питань проведення атестації” № 1/9-706 від 26.11.2007 “Щодо присвоєння педагогічних звань”; № 1/9-165 від 16.03.2009 “Про атестацію муз.керівників, інструкторів з фізкультури ДНЗ” НАКАЗ МОНУ № 396 від 04.07.2005 “Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань”

ПІДГО-ТОВЧИЙ ЕТАП 20 квітня – 19 жовтня ЕКСПЕР-ТНО – ДОСЛІД-НИЦЬКИЙ 20 жовтня – 19 березня ПІДСУМ- КОВИЙ ЕТАП 20 березня – 19 квітня

ІНДИВІДУАЛЬНА ОБЛІКОВА КАРТКА ПЕДАГОГА ДНЗ № 91 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГА ДНЗ № 91 ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ ЕТАПИ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ САМООСВІТИ (для портфоліо) ІНДИВІДУАЛЬНА ОБЛІКОВА КАРТКА ПЕДАГОГА ДНЗ № 91 Опрацювання методичної літератури, самоосвіта педагога, практичні напрацювання, консультації для педагогів, участь у семінарах – практикумах, участь у педагогічних радах, участь у заходах щодо роботи з батьками, проведення інтерактивних заходів, участь у колективних переглядах, проведення свят та розваг, творчий звіт педагога тощо

ІНДИВІДУАЛЬНА ОБЛІКОВА КАРТКА ПЕДАГОГА ДНЗ № 91 НА МОМЕНТ АТЕСТАЦІЇ ГРА-МОТИ, ДИП-ЛОМИ ПУБЛІ-КАЦІЇ УЧАСТЬ У КОН- КУРСАХ Створення розвиваль-ного середовища Рейтинг відкритих переглядів

ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГА ДНЗ Комп’ютерна презентація Сайт в Інтернеті

тощо ПОРТФОЛІО ДОКУМЕНТІВ

Електронні документи Проекти Відеозаписи Дослідницькі роботи Методичні рекомендації ПОРТФОЛІО НАПРАЦЮВАНЬ

Рецензії Резюме Рекомендовані листи Ессе ВІДГУКИ ПОРТФОЛІО ВІДГУКІВ

Розуміти, вивчати, допомагати! Немає інструмента, котрим можна виміряти все благородство душі педагога, неповторні моменти його творчості. Нічим не вимірюється в педагогічній праці й осяяння, котрі не виникають із нічого та нізвідки, а підготовлюються всім попереднім досвідом. В.М. Лізинський

Інтегральна характеристика, яка визначає готовність педагога вирішувати професійні проблеми і типові професійні завдання, що виникають в реальних ситуаціях педагогічної діяльності, з використанням знань, професійного та життєвого досвіду (О.Лебедєв, А. Тряпіцина, Н.Радіонова)

СОЦІО-МЕТРИЧ-НИЙ БЛОК ПЕДАГО-ГІЧНА ІНФОР-МАЦІЯ Соціометричний блок – оцінка всіх експертів — членів атестаційної комісії та самооцінка(кваліметричний аналіз) Педагогічна інформація – складається з перевірки методичного забезпечення, відвідування занять, сумісної діяльності з дітьми протягом дня, аналіз занять та різноманітних форм тощо у міжатестаційний період Психометричний блок – інформація психолога щодо психологічної відповідності педагога до даної професії

Анкетування; Діагностування; Тестування; Експертна оцінка; Самооцінка; Самоаналіз; Спостереження за діяльністю; Аналіз документів, планів, індивідуальних проектів; Перевірка документації; Збирання статистичних даних; Продукти дитячої діяльності; Слайди,фотографії, відеозйомка Анкетування батьків; Аналіз елементів педагогічного процесу (режимні моменти, прогулянки, організація самостійної діяльності дітей, партнерської діяльності) Моніторинг; Відвідування занять; Проведення педагогічних зрізів; Перевірка методичного забезпечення; Бесіди; Аналіз розвивального середовища; Спостереження за діяльністю дітей

У ДНЗ № 91 У ПЕРІОД АТЕСТАЦІЇ: СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ПАСПОРТУ ПЕДАГОГА НА ОСНОВІ ДІАГНОСТИЧНОЇ ПРОГРАМИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА Передбачає представлення відомостей про професійну компетентність та результативність роботи педагога у формі атестаційного паспорту (варіативна форма), яка включає у себе проведення експертизи професійної компетентності педагога та використання експертного висновку, який дозволяє зробити висновок про діяльність атестуємого у балах.

Візитна картка. Тема самоосвіти. Педагогічне кредо. Мета діяльності. Фотоматеріали. Матеріали з портфоліо педагога. Характеристика педагога. План індивідуального проходження атестації педагога. Динаміка професійного росту. Індивідуальна облікова картка педагога на момент атестації. Протокол оцінювання системи і досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується. Діаграма показників компетентності педагога (2 шт). Висновок атестаційної комісії. Додатки (результати експертних досліджень, тестувань, анкети батьків, працівників, аналізи занять тощо )


Статьи по теме