Бюджетна Система України Презентація

Бюджетна Система України Презентація.rar
Закачек 2052
Средняя скорость 2727 Kb/s
Скачать

Бюджетна Система України Презентація

Весьма обстоятельная статья по экономике на тему: «Общая характеристика состава и структуры бюджетной системы Украины, и доходной и расходной частей Государственного бюджета Украины за 2009-2011 г.г.»

Презентация действительно серьезная и объемная (123 слайда), есть очень много информации по теме, представленной, в том числе информативными таблицами, схемами, графиками и диаграммами.

Основные разделы презентации:

  • показатели доходов и расходов сведенного бюджета Украины, их распределение между государственным и местными бюджетами;
  • структура ВВП;
  • оценка структуры доходов бюджетной системы Украины в вертикальном разрезе за последних три года;
  • аналитическая оценка использования средств резервного фонда государственного бюджета Украины.

Скачать презентацию «Загальна характеристика складу і структури бюджетної системи України та доходної і видаткової частини Державного бюджету України за 2009-2011р.р », 123 слайда, 4,8 МБ.

Уважаемые посетители сайта Презентации Power Pont! Если у вас возникли проблемы со скачиванием презентации, обязательно напишите об этом в комментариях.

  • Не стесняйтесь делиться своим мнением о презентации

Оставить комментарий

Все комментарии проходят модерацию, поэтому не переживайте, если сразу не увидите свой комментарий на сайте

Презентация была опубликована 2 года назад пользователемНина Злобина

Похожие презентации

Презентация на тему: » Що таке державний бюджет ? Державний бюджет система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами організаціями.» — Транскрипт:

2 Що таке державний бюджет ? Державний бюджет система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресу-рсів для задоволення суспільних потреб. Іншими словами, це щорічний баланс надходжень та видатків, який розро-бляють державні органи для активного впливу на економічний процес та підви-щення його ефективності. У кожній країні основу державних фінансів становить бюджет, а точніше бюджетна систе-ма, яка включає державний бюджет і бюджет відповідних адміністративних одиниць.

3 Концепції балансування державного бюджета Перша концепція виходить з того, що бюджет може бути щорічно збалансований. Щороку збалансований бюджет поглиблює коливання економічного циклу. Наприклад, економіка стикається з тривалим періодом безробіття. Доходи населення падають. Податкові надходження до бюджету автоматично скорочуються. Прагнучи неодмінно збалансувати бюджет, уряд повинен або підвищити ставки податків, або скоротити державні витрати, або скористатися поєднання цих двох заходів. Проте наслідком всіх заходів буде ще більше скорочення сукупного попиту.

4 Третя концепція пов’язані з ідеєю про функціональних фінансів. Відповідно до на цю ідею питання збалансованості бюджету — на щорічної чи циклічною основі — другорядний. Початкової метою федеральних фінансів є забезпечення неінфляційної повної зайнятості, тобто балансування економіки, а чи не бюджета. Друга концепція виходить з тому, що бюджет може бути збалансований під час економічного циклу, а чи не кожний рік. Наприклад, настає інфляція, уряд підвищує податків і урядові витрати. Виникає цій основі позитивне сальдо Бюджету можна використовувати напокриття боргу, що у період спаду. Отже уряд Проводить позитивну Антициклічну політику й одночасно балансує бюджет, але не щорічної основі, а й за період кілька років.

5 Дефіцит та профіцит У кожному бюджеті доходи і мали бути зацікавленими збалансовані. Коли витрати бюджету перевищують його доходи, утворюється негативне бюджетне сальдо, чи дефіцит бюджета. Витрати й доходи державного бюджету який завжди збігаються. Частіше за все вони і збігаються. Якщо більше доходів, то уряд стикається з бюджетним дефіцитом. Протилежна ситуація, тобто, перевищення доходів витратами, називається бюджетним профіцитом, чи надлишком. Профіцит позитивне сальдо бюджету є зворотне співвідношення, тобто перевищення доходів витратами. Прийнято розрізняти первинний і загальний дефіцит державного бюджета.

8 Дискусії щодо функцій державного боргу Фіскальна Регулююча Валютно- фінансова Перерозподільна ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ Держа́вний борг загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави, включаючи боргові зобов’язання держави, що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов’язань, що виникають на підставі законодавства або договору.

9 Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України

10 ПЛАТЕЖІ З ПОГАШЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ Обслуговування державного боргу 538,12663,35716,26948,971409,99 — внутрішнього152,65147,21162,66451,31061,9 — зовнішнього385,47516,14553,6497,67348,09 Погашення:1811,071281,311143,873068,192515,06 — внутрішні704,26468,67694,441370,852111,82 — зовнішні1106,81812,61449,411697,34403,24

11 . Платежі з обслуговування та погашення державного боргу до ВВП (на кінець відповідних років)

12 Платежі з погашення та обслуговування державного боргу до доходів загального фонду Державного бюджету України (на кінець відповідних років)

13 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ Прийняття Закону України, який удосконалив би процеси управління та обслуговування та сформував би чітку методику розрахунку величини боргу; Розробка середньострокових програм регулювання державного боргу; Єдині стандарти розкриття інформації; Зменшення участі НБУ на первинному ринку ОВДП; Введення в обіг облігацій для великих підприємств та фізичних осіб.

14 ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ Зменшення участі НБУ на первинному ринку ОВДП; Створення перешкод для нелегального вивезення з України іноземної валюти; Диверсифікація боргових зобовязань; Продовження термінів запозичень; Мінімізація відсоткових ставок; Встановлення граничних меж внутрішнього і зовнішнього боргу; Запровадження обліку і аналізу стану заборгованості.

«Державний бюджет України»

Презентація по слайдам:

Державний бюджет України

Бюджет- це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів. Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України. Зведений бюджет України використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України. Бюджет будується на принципах цілісності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему України.

Головне місце у бюджетній системі України займає Державний бюджет. Державний бюджет — це загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередкування свого функціонування. Бюджет — це лише форма утворення, план формування централізованого фонду коштів і його використання. Це великий кошторис, розпис доходів і видатків, який повинен бути узгоджений по термінах надходження і використання коштів. Тобто бюджет будь-якої держави — це її фінансовий план. Але це не просто фінансовий план. Це її основний фінансовий план, оскільки в державі існує багато фінансових планів, але Державний бюджет відіграє координуючу роль по відношенню до них. Так, будь-яке міністерство має свій фінансовий план (кошторис), але він залежить від бюджету, з якого надходять асигнування, або в нього відраховуються платежі. Державний бюджет повинен забезпечувати необхідними коштами фінансування заходів економічного та соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення, а також міждержавних відносин.

Крім того, через державний бюджет здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між адміністративно-територіальними утвореннями України з урахуванням економічного, соціального, екологічного, природного стану, необхідності вирівнювання фінансового забезпечення Для успішного функціонування кожній державі необхідно запланувати можливе одержання доходів для покриття першочергових видатків. Можливості планування на далеку перспективу обмежені, тому, бюджет повинний бути пристосований до певного проміжку часу. Складання періодичного плану достатньо повного, доволі чітко і правдиво складеного, дає можливість привести в рівновагу доходи і видатки, зібрати заплановані доходи і ефективно фінансувати витрати, необхідні для виконання завдань, які Конституцією покладені на державу.

Доходи Державного бюджету України Для реалізації своїх функцій держава відшукує фінансові ресурси. Основним джерелом доходів держави є валовий внутрішній продукт, частину якого вона і використовує. При чому, використовує лише ту частину, яка переходить у її власність без будь-яких умов і обов’язків по відношенню до інших осіб у вигляді різного виду платежів. Саме ця частина валового внутрішнього продукту і складає державні доходи, якими можуть розпоряджатися органи державної влади. Доходи державного бюджету — поняття більш вужче, ніж доходи держави. Доходи Державного бюджету України — це частина доходів держави, яка використовується для фінансування виконання органами державної влади загальнодержавних функцій, які визначені Конституцією України.

Класифікація доходів Державного бюджету України Класифікація доходів бюджету визначена Постановою Верховної Ради України “Про структуру бюджетної класифікації України”, яка була прийнята 12 липня 1996 року. Згідно з цим документом доходи групуються наступним чином: Податкові надходження: податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості; податки на власність; платежі за використання природних ресурсів; внутрішні податки на товари та послуги; податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції; інші податки.

Неподаткові надходження: доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші неподаткові надходження. Доходи від операцій з капіталом: надходження від продажу основного капіталу; надходження від продажу державних запасів товарів; надходження від продажу землі та нематеріальних активів. Офіційні трансферти: від органів державного управління інших рівнів; із-за кордону; § з недержавних джерел. Державні цільові фонди: Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; Пенсійний фонд України; Фонд соціального страхування України; Фонд сприяння зайнятості населення України; Державний інноваційний фонд України; Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу; інші фонди.

Джерела формування доходів Державного бюджету України Доходи бюджетів створюються за рахунок податків від фізичних і юридичних осіб, зборів та інших обов’язкових платежів, надходжень з інших джерел, що встановлені законодавством України. Згідно зі ст. 11 Закону України “Про бюджетну систему України” доходи Державного бюджету України формуються за рахунок: частини податку на добавлену вартість, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік; частини акцизного збору, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік; податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством для відповідної категорії платників;

податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України; плати за землю, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України; надходжень від зовнішньоекономічної діяльності; частини доходів від приватизації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік; надходжень від реалізації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності; орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності; внесків до Пенсійного фонду України; внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

внесків до інших загальнодержавних цільових фондів, створення яких передбачено законодавством України; надходжень від внутрішніх позик; перевищення доходів над видатками Національного банку України; повернутих державі позик, процентів по наданих державою позиках і кредитах; дивідендів, одержаних від акцій та інших цінних паперів, що належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств загальнодержавної власності; плати за спеціальне використання природних ресурсів; інших доходів, встановлених законодавством України і віднесених до доходів Державного бюджету України.

Аналіз структури доходів Державного бюджету України Державний бюджет України з точки зору його ідеології виражається насамперед в такому перерозподілі доходів, який забезпечує баланс політичних, економічних, соціальних та міжбюджетних відносин. Характерними ознаками Державного бюджету України є: бездефіцитність, що дозволяє використовувати ресурси держави не на фінансування дефіциту, а на здійснення загальнодержавних програм; зменшення частини фінансових ресурсів, які перерозподіляються через державний бюджет, що забезпечує подальший рух у досягненні компромісу між фіскальними інтересами держави та її стимулюючою функцією; скорочення необґрунтованих пільг з одночасним збільшенням обсягів видатків на здійснення програм соціального спрямування; цільове використання бюджетних коштів та досягнення прозорості бюджетного процесу за рахунок концентрації у державному бюджеті всіх позабюджетних коштів та фондів, включаючи фонд соціального страхування.

Чтобы скачать материал, введите свой email, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку

Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь получать от нас email-рассылку

Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз «Скачать материал».


Статьи по теме